KöP TRAMADOL 100MG I SVERIGE

Köp Tramadol 100mg i Sverige

Köp Tramadol 100mg i Sverige

Blog ArticleTramadol är en kemisk förening med summaformeln C16H25NO2 som anses vara en syntetisk opioid, men som tros ha hittats i busken Nauclea latifolia. Detta är dock omtvistat.[1] Ämnet är ett morfinliknande analgetikum, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta. Tramadol är ett beroendeframkallande medel och vid långvarig användningkan tolerans, psykiskt och fysiskt beroende utvecklas. Risken är mindre vid kortare behandlingstid men utsättningssymptom kan förekomma även vid behandlingstid kortare än en månad. Vid normala doser har en beroendefrekvens på 1 av 8000 rapporterats, enligt FASS. Tramadol har varit under utredning vid Läkemedelsverket och den 1 december 2007 blev substansen narkotikaklassad i Sverige, dock med flera undantag.[2] Tramadol var under några år det enda läkemedlet i sin klass som inte behövdes skrivas ut på särskild receptblankett, men Läkemedelsverket stramade åt read more reglerna 15 mars 2012[2][3]. Substansen ingår i förteckning III, men finns för närvarande inte upptagen i förteckningarna i get more info internationella narkotikakonventioner.[4]Tramadol är inte lämpligt som ersättningsmedel vid opioidberoende och kan inte undertrycka abstinenssymptom av morfin.[5]

Biotillgängligheten vid oralt intag är omkring 70%[5] som ökar efter regelbundet intag.

Den huvudsakliga aktiva metaboliten av Köp Tramadol 100mg i Sverige tramadol är O-desmetyltramadol.[5]Köp Tramadol 100mg i Sverige

Report this page